ایده تولید محتوا اینستاگرام

ایده برای تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام

بنظر من سخت‌ترین بخش تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی این است که ایده برای تولید محتوا پیدا کنیم. مخصوصا اگر کانتنت مارکتر یک صنعت خاص با مخاطبین خیلی خاص باشیم.

مشاهده مطلبایده برای تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام