چرا نباید با شرکت دیجیتال مارکتینگ قرارداد بست

چرا نباید با شرکت های دیجیتال مارکتینگ قرارداد ببندیم؟

خیلی ها از من می پرسند چرا شرکت دیجیتال مارکتینگ راه اندازی نمی کنی ؟ جواب من ساده است، چون در این صورت باید خودم کاری را انجام بدهم که همیشه این شرکت ها را بابتش سرزنش می کردم. آنچه که در ادامه می‌خوانید نظر شخصی من درباره این شرکت‌هاست.

مشاهده مطلبچرا نباید با شرکت های دیجیتال مارکتینگ قرارداد ببندیم؟